Strona główna
Dziecko
Tutaj jesteś

Jakie są typowe objawy ADHD?

22 stycznia 2022 ADHD


ADHD jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Tego typu nadpobudliwość pojawiać się może w wczesnym dzieciństwie i obejmować zaburzenia koncentracji uwagi oraz nadmierną impulsywność i ruchliwość.

Czym jest ADHD?

Jak wspomniano powyżej, ADHD to zaburzenie, które obejmować może nadmierną ruchliwość i impulsywność, a także zaburzenia koncentracji uwagi. Tego typu nadpobudliwość u dzieci może pojawiać się dość wcześnie i stanowić czynnik ograniczający prawidłowy rozwój.

Jakie są objawy tego zaburzenia?

Rozpoznanie choroby dokonywane jest w oparciu o przeprowadzaną diagnostykę. W tym przypadku aby możliwe było rozpoznanie choroby objawy powinny wystąpić przed 7 rokiem życia. Ponadto muszą one trwać przez co najmniej pół roku. Poza tym, wskazaniem do rozpoznania choroby jest fakt, że objawy utrudniają normalne funkcjonowanie dziecka oraz pojawiają się w co najmniej dwóch środowiskach funkcjonowania dziecka, w tym w domu i szkole. Nadpobudliwość u dzieci objawia się w postaci nadruchliwości, zaburzenia koncentracji oraz nadmiernej impulsywności. W przypadku nadruchliwości dziecko jest bardzo niespokojne i pobudzone. Nie potrafi ono dostosować swojego zachowania do panujących wokół niego sytuacji i okoliczności. Jego zachowanie jest zatem niewłaściwe, jest ono głośne oraz wpływa na dyskomfort pozostałych osób, w tym również rówieśników. Co ważne, w przypadku nastolatków potrzeba ciągłego ruchu jest równie duża, ale dzieci potrafią w większym stopniu nad nią zapanować. Jednak swoje negatywne emocje przeżywają w postaci wewnętrznego niepokoju.

Jakie są objawy zaburzenia koncentracji?

Zaburzenia koncentracji mają wpływ na popełnianie przez dziecko błędów podczas nauki wynikających z tak zwanego niedopatrzenia. Oznacza to, że dziecko nie skupia się na wykonywaniu danej czynności ani na zadaniach, które nie sprawiają mu przyjemności lub są powodem trudność. Poza tym, ignoruje komunikaty wydawane przez opiekunów, nie wykonuje obowiązków domowych, unika zadań wymagających wysiłku intelektualnego, szybko się rozprasza oraz gubi przedmioty.

W jaki sposób objawia się nadmierna impulsywność?

Nadmierna impulsywność sprawia, że dzieci odpowiadają na pytania zanim zostaną one do końca wypowiedziane. Ponadto maluchy są niecierpliwe, a w gronie rówieśników nie chcą czekać na swoją kolej. Przerywają zatem rozmowy, utrudniają wykonywanie czynności przez innych członków grupy oraz są nadmiernie gadatliwe.

Jak często jest diagnozowane zaburzenie?

Nadpobudliwość u dzieci stwierdzana jest w przypadku od 3 do 8 % populacji, a objawy są szczególnie nasilone między 6 a 9 rokiem życia. Choroba może występować zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek. W przypadku chłopców dominują objawy nadpobudliwości, zaś u dziewczynek – zaburzenia koncentracji.

Redakcja chatka-puchatka.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak zachowuje się dziecko z ADHD
sala dla dzieci
Buty ortopedyczne dla dzieci

Jesteś zainteresowany reklamą?